Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: David Eaton

“Thật phấn chấn, thật phấn chấn và cảm hứng, và có những lúc—thật sâu sắc...Tôi nghĩ rằng việc hòa hợp nhạc cụ Đông và Tây rất có hiệu quả. Rất hiệu quả. Tôi vô cùng thích thú."”

David Eaton,, composer, music director and conductor at New York City Symphony