Xem nội dung

Còn 4 ngày

四: số 4 trong tiếng Trung — đọc là sì.

Chỉ còn 4 ngày nữa mùa diễn Shen Yun 2018 sẽ khai mạc! Có rất nhiều công việc cần chuẩn bị cho một buổi diễn - chỉ riêng bộ gõ của dàn nhạc đã cần 10 loại nhạc cụ, 7 giá đỡ và hơn 50 loại gậy. Những nhạc cụ này được dùng để tạo ra những âm sắc phong phú mà bạn nghe thấy từ hố nhạc phía trước sân khấu.