Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Ola Rafalo

“Tôi nhận thấy âm nhạc thật tuyệt vời. Tôi yêu văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa cổ xưa truyền thống, và tôi nghĩ show diễn này thật tuyệt vời, tôi rất vui rằng các bạn đang phát dương thứ văn hóa tuyệt đẹp này khắp nơi. Tôi thấy thật đáng buồn vì loại hình nghệ thuật này không được thấy tại Trung Hoa, tôi hy vọng rằng sẽ thay đổi sớm thôi, bởi vì nó là một nền văn hóa phong phú sâu sắc và đẹp, và sự biểu hiện tinh thần và nghệ thuật. Tôi rất vui vì được xem chương trình này.”

Ola Rafalo, ca sĩ opera