Quan niệm sai lầm thứ năm: Văn hóa truyền thống làm nền khoa học Trung Quốc lạc hậu

Từ thế kỷ thứ 21 nhìn trở lại Trung Quốc cổ đại, nó có vẻ cho thấy rằng Trung Quốc cổ đại như chậm tiến và lạc hậu so với các nước khác trên thế giới. Nhưng thực tế là hoàn toàn ngược lại.

Khoa học và công nghệ của Trung Quốc đã vượt trội trên toàn thế giới cho đến khi châu Âu trải qua cuộc cách mạng công nghiệp. Thật vậy, một số sáng kiến quan trọng để phát triển quân sự và văn hóa châu Âu, như là giấy, in ấn, la bàn, thuốc súng đều được phát minh ở Trung Quốc. Chúng đã truyền đến phương Tây khoảng 700 năm sau đó.

Thời đại triều Hán, Tống, và Đường đều xuất hiện các thầy thuốc tài năng, nhà thơ, và các tướng tài ba những người đã phát minh ra thuốc chữa bệnh, văn học, và chiến thuật quân sự vẫn còn để lại nhiều kinh ngạc đối với các chuyên gia trong thời hiện đại.

Chỉ sau khi các cuộc chiến tranh Nha phiến vào giữa thế kỷ thứ 19 tạo ra một khoảng cách lớn trong phát triển khoa học và công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng điều này là chính xác bởi vì triều đại nhà Thanh đã đi sai đường từ tinh thần thích ứng và sự cởi mở truyền thống của Trung Quốc đến sự đổi mới.

Khoảng cách càng nới rộng hơn trong thế kỷ 20 với chiến dịch chống hữu khuynh của Mao Trạch Đông là nhắm vào thành phần trí thức, và cuộc cách mạng văn hóa đã giáng một đòn khốc liệt lên người dân Trung Quốc có học thức. Thậm chí ngày nay, bất chấp những tiến bộ kinh tế của Trung Quốc, Đảng Cộng sản vẫn đàn áp, tham nhũng và kiểm duyệt nhằm cản trở các nhà trí thức và các nhà khoa học không cho họ đạt đến tầm cao mới.

Ai biết được sự phục hồi của văn hóa truyền thống Trung Hoa và sự cởi mở trong một thế giới toàn cầu hóa và công nghệ tiên tiến có thể cho ra đời điều kỳ diệu gì?

Đây chính là những gì Shen Yun đang cố gắng để khám phá ra.

Quan niệm sai lầm thứ tư: Trung Quốc cổ đại tụt hậu và chuyên chế