Quan niệm sai lầm thứ nhất: "Nhưng khi tôi ở Trung Quốc tôi thấy..."

Khi hỏi những người không phải là người Trung Quốc "văn hóa truyền thống Trung Quốc" gợi lên trong tâm trí của họ là gì và nhiều người sẽ trả lời "các vũ công mặc áo choàng tại lễ khai mạc của Thế vận hội Bắc Kinh", "võ thuật từ những bộ phim như Anh hùng” hoặc " các chương trình tại Học viện Khổng Tử mới được mở tại các trường đại học của tôi.”

Trong thực tế, trong khi các ví dụ này chứa các yếu tố bề mặt của văn hóa truyền thống Trung Quốc, chúng thiếu một thành phần cốt lõi, chính là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng tiêu diệt trong nhiều thập kỷ, đó chính là một truyền thống tự kỷ luật tâm linh và sự kính trọng Thần linh.

Từ xa xưa, người Trung Quốc đã tin rằng những đấng Thần linh đã truyền đạt nền văn hóa phong phú của Trung Quốc cho nhân loại trong suốt các triều đại khác nhau. Đặc biệt, ba tôn giáo chính là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo là trung tâm của di sản này. Họ đã lấy cảm hứng từ tâm linh và đức tin, trong khi bồi dưỡng sự tôn kính đối với các giá trị như lòng nhân từ, công lý, lễ nghĩa, và trí tuệ.

Tuy nhiên với gốc rễ vô thần của nó, Trung Cộng đã tìm cách phá hoại những giá trị đạo đức và niềm tin, chúng sợ rằng niềm tin vào Thần linh sẽ làm suy yếu sự trung thành với Đảng. Nó đã đưa ra nhiều chiến dịch—đáng chú ý nhất cuộc Cách mạng văn hóa nhằm mục đích phá hủy các biểu tượng về văn hóa và tôn giáo, đồng thời buộc người dân Trung Quốc áp dụng triết lý của mình là "đấu với trời, đấu với đất, và người đấu với nhau".”

Kết quả là, ở Trung Quốc ngày nay Trung Cộng có thể tài trợ các buổi biểu diễn hoặc triển lãm mà bề ngoài miêu tả là biểu diễn truyền thống hay truyền thuyết, nhưng bản chất cơ bản đã không còn.

Thật là dễ dàng để hiểu sai về bản chất của văn hóa truyền thống Trung Quốc qua những hiển thị bề ngoài, lầm lẫn với các buổi trình diễn của ShenYun—có liên quan đến chư Phật, Đạo, và các vị thần—như một hình thức quy y tôn giáo.

Nhưng trong thực tế, bởi vì niềm tin vào Thần linh là trung tâm của văn hóa Trung Quốc, nên khi bỏ sót điều này có nghĩa là không biết thưởng thức toàn bộ vẻ đẹp và sự uy nghi vốn có. Và Shen yun nhằm mục đích phục hồi lại phần truyền thống bị thất truyền cùng với tất cả ý nghĩa sâu xa bên trong của nó.

Quan niệm sai lầm thứ hai: Cảnh múa về Pháp Luân Công trong Shen Yun là "chính trị"