Chương trình kéo dài bao lâu?

Khoảng 2 tiếng cộng thêm nghỉ giữa giờ