Đây có phải là 'ballet Trung Quốc' không?

Không phải. Hình thức vũ đạo của Shen Yun là múa cổ điển và múa dân tộc dân gian Trung Hoa.

Ballet có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây, còn múa Trung Hoa cổ điển có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, tuyệt nhiên là hai hệ thống vũ đạo khác nhau. Múa Trung Hoa cổ điển có một hệ thống huấn luyện độc lập hoàn chỉnh, bao gồm thân vận (hay thần thái), thân pháp và kỹ thuật. Trong thân vận bao hàm vận vị của truyền thống 5.000 năm Trung Hoa, trong kỹ thuật có nhảy, xoay và nhào lộn. Có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa phong phú, múa Trung Hoa cổ điển là một loại vũ đạo dùng ý đưa hình, các động tác phong phú có thể biểu đạt tính cách, tình cảm và các tình tiết câu chuyện.

Shen Yun là đoàn nghệ thuật duy nhất trên thế giới biểu diễn múa Trung Hoa cổ điển thuần chính. Rất nhiều cái gọi là biểu diễn múa Trung Quốc tại Đại Lục kỳ thực là sự pha trộn múa hiện đại và ballet.

(Xem thêm về 7 điểm khác biệt giữa ballet và vũ đạo Trung Hoa cổ điển)