Trong show diễn có xiếc Trung Quốc không?

Câu trả lời lại trái ngược với dự đoán của nhiều người. Không phải trong múa Trung Hoa cổ điển có xiếc mà những kỹ thuật bạn thường gặp trong khi xem xiếc có nguồn gốc từ múa Trung Hoa cổ điển.

Không những vậy, những vận động viên điền kinh Olympic cũng mượn những động tác từ múa Trung Hoa cổ điển. Bằng cách nào? Vì múa Trung Hoa cổ điển có quá trình phát triển hàng nghìn năm, những kỹ thuật lật người và lộn nhào - giống như những gì bạn thấy trong điền kinh và xiếc - đã trở thành bộ phận chủ yếu của múa Trung Hoa cổ điển.

Trong những năm 1970, những vận động viên điền kinh Trung Quốc biểu diễn những động tác lật người kỹ thuật cao này tại các cuộc thi quốc tế và được thế giới biết đến. Thời gian trôi qua, nhiều nhình thức nghệ thuật biểu diễn khác nhau đã sử dụng những kỹ thuật này: điền kinh, xiếc, cheerleading và thậm chí ballet hiện đại đều năm trong số những môn đã mượn các động tác từ múa Trung Hoa cổ điển.

Vậy nên khi bạn nhìn thấy những động tác tuyệt vời này trên sân khấu - hãy nhớ rằng, đó không phải là xiếc mà là múa Trung Hoa cổ điển.