Tôi có thể dùng máy chụp hình hay máy quay không?

Máy chụp hình và máy quay đều tuyệt đối không được phép sử dụng. Ngay cả khi không sử dụng đèn flash, việc chụp hình hay ghi hình đều có thể ảnh hưởng đến nghệ sĩ múa trên sân khấu và các khán giả khác. Ngoài ra nó còn vi phạm luật bản quyền. Các nhân viên an ninh rạp hát sẽ nghiêm túc xử lý các trường hợp này.