Shen Yun sẽ tới thành phố của chúng tôi trong thời gian sắp tới chứ?

Chúng tôi hy vọng như vậy! Bạn có thể truy cập trang Lịch diễn & Đặt vé của chúng tôi để xem các thành phố nằm trong tour diễn năm nay. Chúng tôi cũng có phần "Đăng ký nhận thông báo", ở đó bạn có thể chọn thành phố và đăng ký nhận thông báo tự động trước khi Shen Yun có lịch diễn tại đó. Bạn có thể đăng ký nhận thông tin mới nhất tại đây.