Có dàn nhạc sống không?

Có. Mỗi chương trình Shen Yun đều có dàn nhạc độc nhất vô nhị, kết hợp dàn nhạc giao hưởng của phương Tây và các nhạc cụ Trung Hoa như đàn nhị hồ, đàn tỳ bà và các nhạc cụ bộ gõ; lấy dàn giao hưởng làm nền và giao điệu Trung Hoa làm chủ đạo, đây là dàn nhạc hiếm có trên thế giới có thể kết hợp một cách hoàn hảo hai hệ thống âm nhạc phương Tây và Trung Hoa.