Lịch diễn & Đặt vé

Sắp xếp theo:  
Lưu diễn hòa tấu Symphony Orchestra năm 2016
Vui lòng truy cập www.shenyun.com/symphony/tickets để xem tất cả show diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun.
Chuyến Lưu diễn Shen Yun năm 2017

United States

Canada

Asia

Australia & New Zealand

Lưu diễn hòa tấu Symphony Orchestra năm 2016
Vui lòng truy cập www.shenyun.com/symphony/tickets để xem tất cả show diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun.
Chuyến Lưu diễn Shen Yun năm 2017