Vũ khí Quân Sự Trung Hoa

Các loại vũ khí quân sự của Trung Quốc là một thể loại bao la với hàng trăm loại vũ khí, trong đó nhiều không có sự sao chép của phương Tây. Trong chương trình Shen Yun, câu chuyện lịch sử và thần thoại đôi khi giới thiệu vũ khí truyền thống, và những anh hùng nổi tiếng thường sở hữu vũ khí đặc biệt đáng kể—thường được kết hợp với sức mạnh kỳ diệu.

Chẳng hạn như, Tôn Ngộ Không (trong JTam Tạng Thỉnh Kinh) có một cây trượng với một khả năng kỳ diệu nó biến đổi từ kích thước nhỏ như một cây kim đến to như cột trụ cao chót vót. The Green Dragon Crescent Blade của Quan Vũ trong Romance of the Three Kingdoms) có thể rạch xé bất cứ thứ gì, giúp tướng tài chiến thắng vô số trận chiến.
Người dân thường hay các chiến binh có vũ khí quen thuộc hơn, chẳng hạn như lưỡi kiếm, cung, và cây batoong.

Bên cạnh nhiều điều khác, khoa học Trung Quốc cổ đại nổi tiếng về nghề luyện kim, và những vũ khí này, bằng nhiều cách, rất tốt, hiếm có. Tuy nhiên các vũ khí nào đó, giống như thanh kiếm quý, được có giá trị như là biểu tượng của đức hạnh và cao quý hơn là các công cụ của chiến tranh.  

Phần này giới thiệu một số các loại vũ khí được coi là đạo cụ trong chương trình vũ múa Shen Yun.

12 Tháng 8 2011

Đọc thêm...