Sơ Lược về Lịch Sử Trung Quốc

Sơ Lược về Lịch Sử Trung Quốc

Nhiều trong số những câu chuyện và các nhân vật được miêu tả trong vũ múa Shen Yun lấy cảm hứng từ di tích và kinh điển cổ xưa. Dựa trên sự kiện lịch sử ghi nhận, những câu chuyện này ghi lại những ý tưởng trừu tượng—giống như lòng trung thành, lòng hiếu thảo, vị tha, và kiên nhẫn—một hình thức đặc thù. Là những câu chuyện được yêu thích vượt thời gian, những câu chuyện này là những kho tàng quí báu của Trung Quốc cổ đại, một khi mở ra, văn hóa truyền thống Trung Hoa ngay lập tức lại xuất hiện.