Hang Mạc Cao tại Đôn Hoàng

 

Đôn Hoàng nằm tại điểm đầu phía Tây của hành lang Hà Tây, là một thành phố quan trọng trên con đường tơ lụa. Hang Mạc Cao còn được gọi là “Động nghìn Phật”, bắt đầu được xây vào năm thứ hai Kiến Nguyên trước thời Tần (năm 366). Tương truyền lúc đó có một vị thiền sư, tên là Lạc Tôn, khi nghỉ tại nơi này vào lúc hoàng hôn chiều tà, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy núi Tam Nguy có ánh kim quang phát ra, trong chớp mắt hàng ngàn hàng vạn vị Phật hiện thân. Lạc Tôn nhìn thấy Thần Phật đại hiển trong lòng vô cùng thành kính, ông đã thuê người đục động đá đầu tiên ngay lưng chừng núi. Sau đó lại có một vị tăng nhân, tên là Pháp Lương đục động đá thứ hai.
Thời nhà Đường là thời đại hoàng kim trong nghệ thuật hang Mạc Cao. Tượng Di Lặc trong 96 động đá tạc vào thời nhà Đường, cao 33m, là tượng Phật lớn đầu tiên tại hang Mạc Cao, cũng là một trong những bức tượng Phật được trạm khắc bằng đất sét lớn nhất trên thế giới.
Hang Mạc Cao bắt đầu từ trước thời nhà Tần và vẫn được tiếp tục xây dựng suốt hơn 1.000 năm sau. Đôn Hoàng có hơn 500 hang động, có vài vạn mét vuông các bức bích họa, còn có hơn 4 vạn cuốn kinh sách văn vật.
Trong văn hóa tu luyện của Trung Quốc, con người tin rằng những người thành kính với Thần Phật sẽ được Thần Phật bảo hộ, thậm chí có thể nhìn thấy Thần Phật hiển hiện. Những tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn qua các thời đại đã phản ánh sự trang nghiêm của Thần Phật, phản ánh báo ứng thảm khốc nơi địa ngục, rất nhiều trong số đó là những ghi chép chân thực các cảnh tượng mà nghệ thuật gia nhìn thấy.
Tiết mục vũ kịch “Tạc Tượng” của Shen Yun đã phản ánh nội hàm này.

Đôn Hoàng nằm tại điểm đầu phía Tây của hành lang Hà Tây, là một thành phố quan trọng trên con đường tơ lụa. Hang Mạc Cao còn được gọi là “Động nghìn Phật”, bắt đầu được xây vào năm thứ hai Kiến Nguyên trước thời Tần (năm 366). Tương truyền lúc đó có một vị thiền sư, tên là Lạc Tôn, khi nghỉ tại nơi này vào lúc hoàng hôn chiều tà, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy núi Tam Nguy có ánh kim quang phát ra, trong chớp mắt hàng ngàn hàng vạn vị Phật hiện thân. Lạc Tôn nhìn thấy Thần Phật đại hiển trong lòng vô cùng thành kính, ông đã thuê người đục động đá đầu tiên ngay lưng chừng núi. Sau đó lại có một vị tăng nhân, tên là Pháp Lương đục động đá thứ hai.

Thời nhà Đường là thời đại hoàng kim trong nghệ thuật hang Mạc Cao. Tượng Di Lặc trong 96 động đá tạc vào thời nhà Đường, cao 33m, là tượng Phật lớn đầu tiên tại hang Mạc Cao, cũng là một trong những bức tượng Phật được trạm khắc bằng đất sét lớn nhất trên thế giới.

Hang Mạc Cao bắt đầu từ trước thời nhà Tần và vẫn được tiếp tục xây dựng suốt hơn 1.000 năm sau. Đôn Hoàng có hơn 500 hang động, có vài vạn mét vuông các bức bích họa, còn có hơn 4 vạn cuốn kinh sách văn vật.

Trong văn hóa tu luyện của Trung Quốc, con người tin rằng những người thành kính với Thần Phật sẽ được Thần Phật bảo hộ, thậm chí có thể nhìn thấy Thần Phật hiển hiện. Những tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn qua các thời đại đã phản ánh sự trang nghiêm của Thần Phật, phản ánh báo ứng thảm khốc nơi địa ngục, rất nhiều trong số đó là những ghi chép chân thực các cảnh tượng mà nghệ thuật gia nhìn thấy.

Tiết mục vũ kịch “Tạc Tượng” của Shen Yun đã phản ánh nội hàm này.

 

The Tang Dynasty
The Udumbara Flower
Monk Ji Gong
The Poet Li Bai
Mulan
The Yang Clan and Mu Guiying - China's Amazons
The Great General Yue Fei
The Great General Han Xin