Tây Du Ký - Tôn Ngộ Không thu phục Bát Giới

Trư Bát Giới, một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong Tây Du Ký, từng là Thiên Bồng Nguyên soái trên thiên đình, thống lĩnh 8 vạn thủy binh. Tuy nhiên trong một lần say rượu, nguyên soái đã mạo phạm Hằng Nga, nên bị phạt đánh 2.000 roi và đày xuống nhân gian, chuyển sinh vào kiếp yêu tinh "nửa người, nửa heo".

Lúc này, Trư Bát Giới là yêu tinh sống tại một hang động ở núi Fuling, chuyên tác quái trong chốn người thường. Một hôm nọ, Bồ Tát Quán Âm xuất hiện tại kinh đô Trường An để tìm người sẵn sàng tham gia hành trình gian nan đến Tây Thiên thỉnh kinh Phật. Bồ Tát mong muốn Trư Bát Giới ăn năn sám hối, trở thành hòa thượng đến Tây Thiên. Bà bảo, "Ở đấy đợi những hòa thượng khác".
Trư Bát Giới vốn háo sắc nên ngựa quen đường cũ. Y đến làng Cao Lão để bắt cóc con gái nhà người ta rồi cưỡng hôn.
Đúng lúc đó, thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đang trên đường đi thỉnh kinh, đã ghé đến nơi này. Phát hiện âm mưu của yêu quái, lão Tôn đã ra tay trừ bạo, bắt được Trư Bát Giới. Sau khi phát hiện ra hai người họ sẽ là sư huynh đệ cùng tham gia hành trình thỉnh kinh. Bát Giới lập tức thay đổi thái độ, bái kiến và trở thành đồ đệ của Đường Tăng, cùng khởi hành thẳng tiến đến vùng Ấn Độ cổ.

Trư Bát Giới, một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong Tây Du Ký, từng là Thiên Bồng Nguyên soái trên thiên đình, thống lĩnh 8 vạn thủy binh. Tuy nhiên trong một lần say rượu, nguyên soái đã mạo phạm Hằng Nga, nên bị phạt đánh 2.000 roi và đày xuống nhân gian, chuyển sinh vào kiếp yêu tinh "nửa người, nửa heo".

Lúc này, Trư Bát Giới là yêu tinh sống tại một hang động ở núi Fuling, chuyên tác quái trong chốn người thường. Một hôm nọ, Bồ Tát Quán Âm xuất hiện tại kinh đô Trường An để tìm người sẵn sàng tham gia hành trình gian nan đến Tây Thiên thỉnh kinh Phật. Bồ Tát mong muốn Trư Bát Giới ăn năn sám hối, trở thành hòa thượng đến Tây Thiên. Bà bảo, "Ở đấy đợi những hòa thượng khác".

Trư Bát Giới vốn háo sắc nên ngựa quen đường cũ. Y đến làng Cao Lão để bắt cóc con gái nhà người ta rồi cưỡng hôn.

Đúng lúc đó, thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đang trên đường đi thỉnh kinh, đã ghé đến nơi này. Phát hiện âm mưu của yêu quái, lão Tôn đã ra tay trừ bạo, bắt được Trư Bát Giới. Sau khi phát hiện ra hai người họ sẽ là sư huynh đệ cùng tham gia hành trình thỉnh kinh. Bát Giới lập tức thay đổi thái độ, bái kiến và trở thành đồ đệ của Đường Tăng, cùng khởi hành thẳng tiến đến vùng Ấn Độ cổ.

 

Tây Du Ký - Tôn Ngộ Không diệt Bạch Cốt Tinh
Journey to the West
How the Monkey King Came to Be
Monkey King Defeats the Demon - From Journey to the West
Houyi and Chang'e - the Goddess of the Moon
Outlaws of the Marsh