Dương Chí bán đao

Yang Zhi

Thủy Hử là một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc. Với bối cảnh vào những năm cuối của thời Bắc Tống, tác phẩm miêu tả câu chuyện của 108 vị hảo hán tụ nghĩa trên núi Lương Sơn, trong khi gian thần đang lộng quyền triều đình. Trong đó vị hảo hán ngồi ghế thứ 17 chính là "thanh diện thú" Dương Chí.

Dương Chí là hậu duệ của Dương Gia Tướng, vốn hy vọng có thể dùng bản lĩnh của mình lập công tại nơi biên cương để làm rạng rỡ gia đình và tổ tông. Nhưng số mệnh nhiều trắc trở, trong khi áp tải thuyền đá hoa về kinh đến giữa sông Hoàng Hà thì bị đắm thuyền mất hết đá hoa, ông không dám về kinh nữa và lánh sang xứ khác. Sau khi được ân xá, Dương Chí mang vàng bạc đến phủ Khai Phong gặp Cao Cầu mong được phục chức nhưng lại bị Cao Cầu trở mặt. Dương Chí hết sạch tiền, và trong lúc buộc phải mang thanh bảo đao gia truyền bán lại đã giết tên côn đồ Ngưu Nhị. Sau đó bị Phủ doãn phủ Khai Phong đày đi Đại Danh Phủ.

Dương Chí võ nghệ cao cường, nên ở Đại Danh Phủ rất được Lương Trung Thư tin cậy, giao cho Dương Chí áp tải lễ vật sinh nhật, nhưng trên đường đi lại bị Tiều Cái, Ngô Dụng cướp mất. Khi đến núi Nhị Long, Dương Chí cùng với Lỗ Trí Thâm lên núi làm thảo khấu. Sau khi quy thuận Lương Sơn, trên đường xuất chinh đánh quân Phương Lạp thì Dương Chí bị ốm chết. 

Dương Chí là hậu duệ của Dương Gia Tướng, vốn hy vọng có thể dùng bản lĩnh của mình lập công tại nơi biên cương để làm rạng rỡ gia đình và tổ tông. Nhưng số mệnh nhiều trắc trở, trong khi áp tải thuyền đá hoa về kinh đến giữa sông Hoàng Hà thì bị đắm thuyền mất hết đá hoa, ông không dám về kinh nữa và lánh sang xứ khác. Sau khi được ân xá, Dương Chí mang vàng bạc đến phủ Khai Phong gặp Cao Cầu mong được phục chức nhưng lại bị Cao Cầu trở mặt. Dương Chí hết sạch tiền, và trong lúc buộc phải mang thanh bảo đao gia truyền bán lại giết tên côn đồ Ngưu Nhị. Sau đó bị Phủ doãn phủ Khai Phong đày đi Đại Danh Phủ.

Mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng số phận lại kém may mắn. Tiết mục Shen Yun 2013 "Dương Chí bán đao", cải biên từ truyện Thủy Hử, đã mang lại cho Dương Chí một sắc thái trừ bạo an dân và một kết cục sáng lạn hơn.

Wu Song Beats the Tiger
The Good-Bad Monk Lu Zhishen
Outlaws of the Marsh
The Song Dynasty
The Ming Dynasty
Journey to the West