Hoa Ưu Đàm Bà La

 

Theo kinh Phật ghi chép lại, Hoa Ưu Đàm Bà La là thánh hoa trong Phật quốc, loài hoa này tinh khiết thoát tục, ba nghìn năm mới nở một lần. “Ưu Đàm Bà La” là tiếng Phạn, nghĩa là linh diệu cát tường. Trong quyển bốn phần thượng của cuốn “Pháp Hoa Văn Cú” viết rằng: “Ưu Đàm hoa giả, thử ngôn linh thụy. Tam thiên niên nhất hiện, hiện tắc Kim Luân Vương xuất” (Hoa Ưu Đàm là loài hoa kỳ diệu mang đến sự may mắn. Ba nghìn năm mới xuất hiện một lần, khi loài hoa này xuất hiện sẽ báo hiệu Chuyển Luân Thánh Vương đã tới thế gian).
Trong  “Tuệ Lâm âm nghĩa”, quyền 8, có nói rằng: “Hoa Ưu Đàm, là tiếng Phạn cổ dịch sai và giản lược. Tiếng Phạn là Chính Vân Ô Đàm Bạt La, là đám mây linh diệu mang lại điềm lành, là hoa của trời. Trên thế gian không có loài hoa này. Nếu Như Lai hạ thế chuyển sinh, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ xuất hiện tại thế gian, dùng đại phúc và uy đức của Ngài cảm hóa loài hoa này xuất hiện.”
Từ năm 2005 tới nay, lần đầu tiên loài hoa này xuất hiện tại chùa Yongjusa ở tỉnh Gyeonggi và trên tượng Phật tại thiền viện ở tỉnh Jeollanam tại Hàn Quốc. Sau đó khắp các vùng trên thế giới đều đưa tin hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ.
Tiết mục vũ đạo “Hoa Bà La khai nở” của Shen Yun chính là nói về hiện tượng này.

Theo kinh Phật ghi chép lại, Hoa Ưu Đàm Bà La là thánh hoa trong Phật quốc, loài hoa này tinh khiết thoát tục, ba nghìn năm mới nở một lần. “Ưu Đàm Bà La” là tiếng Phạn, nghĩa là linh diệu cát tường. Trong quyển bốn phần thượng của cuốn “Pháp Hoa Văn Cú” viết rằng: “Ưu Đàm hoa giả, thử ngôn linh thụy. Tam thiên niên nhất hiện, hiện tắc Kim Luân Vương xuất” (Hoa Ưu Đàm là loài hoa kỳ diệu mang đến sự may mắn. Ba nghìn năm mới xuất hiện một lần, khi loài hoa này xuất hiện sẽ báo hiệu Chuyển Luân Thánh Vương đã tới thế gian).

Trong  “Tuệ Lâm âm nghĩa”, quyền 8, có nói rằng: “Hoa Ưu Đàm, là tiếng Phạn cổ dịch sai và giản lược. Tiếng Phạn là Chính Vân Ô Đàm Bạt La, là đám mây linh diệu mang lại điềm lành, là hoa của trời. Trên thế gian không có loài hoa này. Nếu Như Lai hạ thế chuyển sinh, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ xuất hiện tại thế gian, dùng đại phúc và uy đức của Ngài cảm hóa loài hoa này xuất hiện.”

Từ năm 2005 tới nay, lần đầu tiên loài hoa này xuất hiện tại chùa Yongjusa ở tỉnh Gyeonggi và trên tượng Phật tại thiền viện ở tỉnh Jeollanam tại Hàn Quốc. Sau đó khắp các vùng trên thế giới đều đưa tin hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ.

Tiết mục vũ đạo “Hoa Bà La khai nở” của Shen Yun chính là nói về hiện tượng này.

 

Lý Bạch
Heavenly Scenes
The Mogao Caves of Dunhuang
Monk Ji Gong
The Poet Li Bai
Journey to the West