Mộc Lan

 

Hoa Mộc Lan (không rõ năm sinh năm mất) là một vị nữ anh hùng trong truyền thuyết dân gian. Câu chuyện này đã được viết thành một bài dân ca “Mộc Lan Từ” vào thời kỳ Nam Bắc Triều. Sau khi Bắc Ngụy dời đô về Lạc Dương, dân du mục và dân tộc Nhu Nhiên từ phía Bắc xâm chiếm Trung Nguyên. Triều đình quy định mỗi nhà đều phải cử ra một người đàn ông ra tiền tuyến. Cha của Mộc Lan tuổi đã cao, em trai thì còn nhỏ, vậy là Mộc Lan thân nữ giả  trai thay cha tòng quân. 20 năm sau, Mộc Lan khải hoàn trở về triều. Hoàng đế luận công ban thưởng, muốn phong Mộc Lan làm quan thượng thư. Mộc Lan vì cha mẹ tuổi cao đã từ quan về quê hầu hạ song thân.
Tiết mục vũ kịch “Mộc Lan tòng quân” của Shen Yun lấy cảm hứng sáng tác từ giai đoạn lịch sử này.

Hoa Mộc Lan (không rõ năm sinh năm mất) là một vị nữ anh hùng trong truyền thuyết dân gian. Câu chuyện này đã được viết thành một bài dân ca “Mộc Lan Từ” vào thời kỳ Nam Bắc Triều. Sau khi Bắc Ngụy dời đô về Lạc Dương, dân du mục và dân tộc Nhu Nhiên từ phía Bắc xâm chiếm Trung Nguyên. Triều đình quy định mỗi nhà đều phải cử ra một người đàn ông ra tiền tuyến. Cha của Mộc Lan tuổi đã cao, em trai thì còn nhỏ, vậy là Mộc Lan thân nữ giả  trai thay cha tòng quân. 20 năm sau, Mộc Lan khải hoàn trở về triều. Hoàng đế luận công ban thưởng, muốn phong Mộc Lan làm quan thượng thư. Mộc Lan vì cha mẹ tuổi cao đã từ quan về quê hầu hạ song thân.

Tiết mục vũ kịch “Mộc Lan tòng quân” của Shen Yun lấy cảm hứng sáng tác từ giai đoạn lịch sử này.

 

Đại tướng quân Nhạc Phi
Hàn Tín nhẫn nhục chui háng
Meet: Michelle Ren
The Yang Clan and Mu Guiying - China's Amazons
The Great General Yue Fei
The Great General Han Xin
The Terracotta Warriors
Monk Ji Gong
The Poet Li Bai