Lỗ Trí Thâm

 

Lỗ Trí Thâm là một nhân vật trong "Thủy Hử truyện", trong số 108 vị hảo hán Lương Sơn Bạc thì Lỗ Trí Thâm xếp thứ 13. Ông vốn làm chức đề hạt dưới trướng Tiểu Chủng kinh lược tướng công ở Vị Châu.
Khi gặp dân nữ bị Trấn Quan Tây Trịnh Đồ ức hiếp, cướp hết của cải, Lỗ Trí Thâm đã trượng nghĩa ra tay, ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây. Để tránh bị truy bắt, Lỗ Trí Thâm đã chạy đến tự viện Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn, xuống tóc làm hòa thượng. Trí Chân trưởng lão đọc câu kệ, tặng Pháp danh cho ông: "Linh Quang một điểm, giá trị ngàn vàng. Phật Pháp rộng lớn, ban tên Trí Thâm", từ đó gọi là Trí Thâm.
Lỗ Trí Thâm không chịu được quy tắc của Phật môn, uống rượu ăn thịt, đánh vỡ cột đình và pho tượng Kim Cương. Trưởng lão đành phái ông đến chùa Đại Tướng Quốc ở Đông Kinh chăm sóc vườn rau. Ở đó, Lỗ Trí Thâm thu phục được khoảng ba mươi tên côn đồ trộm rau, nhổ bật gốc cây dương liễu, qua đó tình cờ gặp được Lâm Xung và hai người kết nghĩa huynh đệ.
Lâm Xung bị Cao Nha Nội hãm hại, đến khu rừng Dã Trư gặp nguy hiểm, được Lỗ Trí Thâm giải cứu. Để tránh sự truy bắt của Cao Cầu, Lỗ Trí Thâm đã đến núi Nhị Long làm thảo khấu, sau đó quy thuận Lương Sơn, làm thủ lĩnh bộ binh. Trong khi theo Tống Giang đánh quân Phương Lạp, Lỗ Trí Thâm đã một trượng đánh ngã và bắt sống Phương Lạp. Trên đường rút quân về, Lỗ Trí Thâm nghe thấy tiếng sóng triều tín trên sông Tiền Đường, liền chạy ra ngoài, gặp các sư. Ông nhớ lại bốn câu thơ mà sư phụ nói cho ông, rồi viên tịch ngay tối hôm đó tại chùa Lục Hòa.
Tiết mục vũ kịch "Lỗ Trí Thâm" của Shen Yun lấy tư liệu từ câu chuyện này.

Lỗ Trí Thâm là một nhân vật trong "Thủy Hử truyện", trong số 108 vị hảo hán Lương Sơn Bạc thì Lỗ Trí Thâm xếp thứ 13. Ông vốn làm chức đề hạt dưới trướng Tiểu Chủng kinh lược tướng công ở Vị Châu.

Khi gặp dân nữ bị Trấn Quan Tây Trịnh Đồ ức hiếp, cướp hết của cải, Lỗ Trí Thâm đã trượng nghĩa ra tay, ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây. Để tránh bị truy bắt, Lỗ Trí Thâm đã chạy đến tự viện Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn, xuống tóc làm hòa thượng. Trí Chân trưởng lão đọc câu kệ, tặng Pháp danh cho ông: "Linh Quang một điểm, giá trị ngàn vàng. Phật Pháp rộng lớn, ban tên Trí Thâm", từ đó gọi là Trí Thâm.

Lỗ Trí Thâm không chịu được quy tắc của Phật môn, uống rượu ăn thịt, đánh vỡ cột đình và pho tượng Kim Cương. Trưởng lão đành phái ông đến chùa Đại Tướng Quốc ở Đông Kinh chăm sóc vườn rau. Ở đó, Lỗ Trí Thâm thu phục được khoảng ba mươi tên côn đồ trộm rau, nhổ bật gốc cây dương liễu, qua đó tình cờ gặp được Lâm Xung và hai người kết nghĩa huynh đệ.

Lâm Xung bị Cao Nha Nội hãm hại, đến khu rừng Dã Trư gặp nguy hiểm, được Lỗ Trí Thâm giải cứu. Để tránh sự truy bắt của Cao Cầu, Lỗ Trí Thâm đã đến núi Nhị Long làm thảo khấu, sau đó quy thuận Lương Sơn, làm thủ lĩnh bộ binh. Trong khi theo Tống Giang đánh quân Phương Lạp, Lỗ Trí Thâm đã một trượng đánh ngã và bắt sống Phương Lạp. Trên đường rút quân về, Lỗ Trí Thâm nghe thấy tiếng sóng triều tín trên sông Tiền Đường, liền chạy ra ngoài, gặp các sư. Ông nhớ lại bốn câu thơ mà sư phụ nói cho ông, rồi viên tịch ngay tối hôm đó tại chùa Lục Hòa.

Tiết mục vũ kịch "Lỗ Trí Thâm" của Shen Yun lấy tư liệu từ câu chuyện này.

 

Võ Tòng đả hổ
Outlaws of the Marsh
Yang Zhi Sells His Sword
Wu Song Beats the Tiger
The Song Dynasty
The Ming Dynasty
Journey to the West